Email-betingelser for Prisberegner hos Arosisolering.dk

Når Arosisolering’s kunder anvender prisberegneren, sendes der en e-mail med prisoverslaget og de relevante detaljer som en del af kommunikationsprocessen. Denne e-mail indeholder værdifuld information for kunden, der hjælper dem med at træffe informerede beslutninger om produkter eller tjenester. Hos Arosisolering sætter vi kundernes privatliv og valg i højeste prioritet. Hvis en kunde ønsker, at deres e-mail bliver slettet fra vores registre efter at have brugt prisberegneren, har de mulighed for at gøre det. For at anmode om sletning af e-mailen skal kunden blot kontakte vores support på post@arosisolering.dk Vores support vil straks håndtere disse anmodninger og sørge for, at kundens e-mail og tilknyttede data bliver slettet fra vores systemer i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og -regler. Vi forstår vigtigheden af at respektere kunders ønsker om privatliv og datastyring og arbejder hårdt for at sikre, at vores kunder føler sig trygge og beskyttede i deres interaktion med vores prisberegner og e-mail-kommunikation.