Tilskudsordninger

Aros Isolering er aktør hos Fjernvarme Fyn, hvor kunden kan få tilskud til energiforbedringer i form af f.eks efterisoleringer. Vi tilbyder at lave ansøgningen om energitilskuddet for vores kunder og søger i praksis tilskuddet der, hvor det er højest.

Lader I os stå for for ansøgningen vil det bevilgede tilskud blive trukket fra endelig faktura.

 

Energiselskaberne vil gerne være med til at fremme energibesparelser i Danmark. Vi har alle interesse i at stoppe den globale opvarmning. Unødvendigt energiforbrug øger mængden af CO2-udslip. Det er derfor i alles interesse, at vi kun bruger den energi, som er nødvendig. Derfor ydes et tilskud, som kan være medvirkende til, at energibesparelsen bliver sat i gang.

 

Tilskuddet der udbetales er pr medio januar 2016 kr 0,30 inkl. moms pr. sparet kWh.

 

Vidste du i øvrigt, at det anbefales at efterisolere, hvis jeres samlede energiforbrug overstiger 113 kWh pr år pr m2? Og at 2020-målene for nybyggeri er på 25 kWh pr år pr m2?

Eksempelvis giver en hulmur en årlig besparelse pr. m2 på 50 kWh. og efterisolering af loft   mellem 11- 42 kWh. pr. m2. Det betyder en kontant støtte på kr 18,00 pr m2 hulmur og mellem kr 4,00 til kr 15 pr m2 loft alt efter forholdende.

 

I princippet kan der søges tilskud til alt, der medfører en energibesparelse, som f.eks.:

 

  • Udskiftning af en varmtvandsbeholder til en ny højisoleret varmtvandsbeholder
  • Udskiftning af en cirkulationspumpe til en ny sparepumpe
  • Efterisolering
  • Udskiftning af termoruder til lavenergiruder
  • Periodisk serviceeftersyn af varmeinstallationen
  • Varmepumper uden for fjernvarmeområde
  • Solvarme uden for fjernvarmeområde

 

Disse eksempler betragtes alle som en energibesparelse.